Nepal No.1 British Army Training Center With Many More Offers for All kinds of Students.

Gorkha Sports Training Center Butwal Belbas – 15 is amazing place for training center with all the facility required for pre training. Gorkha Sports Training Center Belbas (GSTC) is continuously working to carry on the legacy of this legendary glory by providing result oriented preparation training to those who aspire to join the British Army, Singapore Police Force, Indian Army and other Gurkha Recruitment.

gstc14

 

 

सिंगापुर पुलिस तथा ईन्डियन आर्मी को लागि आवश्यक तालिम गराइन्छ । साथै Education, Games, Hostel

बुटवलमै सबैभन्दा फरक फिजिकल टे्र्निङ्ग सेन्टर शतप्रतिशत नतिजा लिङ्कन स्पोर्टस तथा गोर्खा फिटनेशका पूर्व प्रशिक्षक तथा भ्ह( ब्चmथ द्धारा संचालित गोर्खा स्पोर्टस टे्र्निङ्ग सेन्टर मा ब्रिटिश आर्मी, सिंगापुर पुलिस तथा ईन्डियन आर्मी को लागि आवश्यक तालिम गराइन्छ । साथै Education, Games, Hostel , Dieting आदिको व्यवस्था छ । (lincon Sports , Butwal-15, Belbas )

gstc11

Rupandehi District Army PTI Training Center

हामी तेस्तोकाम गरछौ जो अरूले गरदैन्न । िलङकन स्पोट्स/गोेर्खा िफटनेस ट्रेिनङ सेन्टर/गोेर्खा एकडमी जस्ता ट्रेिनङ सेन्टर लाई लूिम्बनी अञ्चल मै चर्चा मा पुराई हाल आफनै ट्रेिनङ सेन्टर गोेर्खा स्पाेट्स ट्रेिनङ सेन्टर बुटवल १५ बेलवास मा अत्याधुिनक तथा नया व्यवस्थापन का साथ लाहुरे तािलम गराईन्छ ।

gstc

बुटवलमै सबैभन्दा फरक फिजिकल टे्र्निङ्ग सेन्टर शतप्रतिशत नतिजा लिङ्कन स्पोर्टस तथा गोर्खा फिटनेशका पूर्व प्रशिक्षक तथा Ex Army संचालित गोर्खा स्पोर्टस टे्र्निङ्ग सेन्टर मा ब्रिटिश आर्मी, सिंगापुर पुलिस तथा ईन्डियन आर्मी को लागि आवश्यक तालिम गराइन्छ । साथै Education, Games, Hostel , Dieting आदिको व्यवस्था छ ।
Many More Facality Cantact Us

 

Ex Army संचालित गोर्खा स्पोर्टस टे्र्निङ्ग सेन्टर

बुटवलमै सबैभन्दा फरक फिजिकल टे्र्निङ्ग सेन्टर शतप्रतिशत नतिजा लिङ्कन स्पोर्टस तथा गोर्खा फिटनेशका पूर्व प्रशिक्षक तथा Ex Army संचालित गोर्खा स्पोर्टस टे्र्निङ्ग सेन्टर मा ब्रिटिश आर्मी, सिंगापुर पुलिस तथा ईन्डियन आर्मी को लागि आवश्यक तालिम गराइन्छ । साथै Education, Games, Hostel , Dieting आदिको व्यवस्था छ । Many More Facality Cantact Us Express 14 Years

GSTC

1 5 6 7