गुर्खा स्पोर्ट्स ट्रेनिङ्ग सेन्टर बाट यस बर्षा 2075 मा 59 जना ईन्डियन आर्मीमा भर्ती गराउन सफल र बुटवल भरतपुर टुर गरि 103 जना फाईन्ल को पर्खाइमा यस गुर्खा स्पोर्ट्स सम्पुर्ण भाईहरु लाई बधाई तथा सुभ काम्ना ( गुर्खा स्पोर्ट्स बेल्बास गुरु )

भरतपुर टुर बाट 55 जाना रनिङ्ग कटाउन सफल गुर्खा स्पोर्ट्स ट्रेनिङ्ग सेन्टर बेल्बास 13 बाट सम्मीलित गुल्मी,नवलपरासी ,अर्घाखाँची ,पाल्पा,कपिलवस्तुकोरुपन्देही भाईहरु… !

भरतपुर टुर बाट 55 जाना रनिङ्ग कटाउन सफल गुर्खा स्पोर्ट्स ट्रेनिङ्ग सेन्टर बेल्बास 13 बाट सम्मीलित गुल्मी,नवलपरासी ,अर्घाखाँची ,पाल्पा,कपिलवस्तुकोरुपन्देही भाईहरु… !

गुर्खा स्पोर्ट्स ट्रेनिङ्ग सेन्टर बुटवल बेल्बास बाट २०७५ को सुरुवातमै सर्बादिक ३९ जना भर्ती गर्न सफल !

गुर्खा स्पोर्ट्स बेल्बास बाट 2075 साल को सुरुवातको पहिलो 3 महीनामै सर्बादिक 39 जना इन्दियन आर्मीमा भर्ती हुन सफल !

गुर्खा स्पोर्ट्स बेल्बास बाट 2075 साल को सुरुवातको पहिलो 2 महीनामै सर्बादिक 39 जना इन्दियन आर्मीमा भर्ती हुन सफल !

गुर्खा स्पोर्ट्स बेल्बास बाट 2075 साल को सुरुवातको पहिलो 2 महीनामै सर्बादिक 38 जना इन्दियन आर्मीमा भर्ती हुन सफल !

गुर्खा स्पोर्ट्स बेल्बास बाट 2075 साल को सुरुवातको पहिलो 2 महीनामै सर्बादिक 38 जना इन्दियन आर्मीमा भर्ती हुन सफल !

गुर्खा स्पोर्ट्स बेल्बास बाट 2075 साल को सुरुवातको पहिलो 2 महीनामै सर्बादिक 38 जना इन्दियन आर्मीमा भर्ती हुन सफल !

गणतन्त्र दिवसको अवसर पारी गुर्खा स्पोर्ट्स ट्रेनिङ्ग सेन्टर बेल्बास र बुट्वल उप महानगर पालिका वार्ड नम्बर १३ को सहकार्यमा बुटवल को नयाँ गाउँ / बेल्बास हुँदै जित्गदी सम्म महेन्द्र राज्मार्ग को दुई छेउ दायाँ बायाँ सरसफाइ कार्यक्रम सम्पन्न गरियो !!

गणतन्त्र दिवसको अवसर पारी गुर्खा स्पोर्ट्स ट्रेनिङ्ग सेन्टर बेल्बास र बुट्वल उप महानगर पालिका वार्ड नम्बर १३ को सहकार्यमा बुटवल को नयाँ गाउँ / बेल्बास हुँदै जित्गदी सम्म महेन्द्र राज्मार्ग को दुई छेउ दायाँ बायाँ सरसफाइ कार्यक्रम सम्पन्न गरियो !!

गणतन्त्र दिवसको अवसर पारी गुर्खा स्पोर्ट्स ट्रेनिङ्ग सेन्टर बेल्बास र बुट्वल उप महानगर पालिका वार्ड नम्बर १३ को सहकार्यमा बुटवल को नयाँ गाउँ / बेल्बास हुँदै जित्गदी सम्म महेन्द्र राज्मार्ग को दुई छेउ दायाँ बायाँ सरसफाइ कार्यक्रम सम्पन्न गरियो !!

असम्भव लाई सम्भब गर्नु नै गुर्खा स्पोर्ट्स ट्रेनिङ्ग बेल्बास को परिचय हो ! ( लिन्कोन / गुर्खा फिट्नेश / गुर्खा अकेदमी मेन गुरु ) self ( गुर्खा स्पोर्ट्स बेल्बास ) 2002 देखि हाल सम्म

असम्भव लाई सम्भब गर्नु नै गुर्खा स्पोर्ट्स ट्रेनिङ्ग बेल्बास को  परिचय हो  ! ( लिन्कोन / गुर्खा फिट्नेश / गुर्खा अकेदमी मेन गुरु ) self ( गुर्खा स्पोर्ट्स बेल्बास ) 2002 देखि हाल सम्म

असम्भव लाई सम्भब गर्नु नै गुर्खा स्पोर्ट्स ट्रेनिङ्ग बेल्बास को परिचय हो ! ( लिन्कोन / गुर्खा फिट्नेश / गुर्खा अकेदमी मेन गुरु ) self ( गुर्खा स्पोर्ट्स बेल्बास ) 2002 देखि हाल सम्म

आज सम्म जति जाहा जति ट्रेनिङ्ग गर्दा पनि रनिङ्ग/रिटन पास हुनु भएन ?? 1 चोटि अवसय सम्जिनुस गुर्खा स्पोर्ट्स ट्रेनिङ्ग सेन्टर बेल्बास मा !!

आज सम्म जति जाहा जति ट्रेनिङ्ग गर्दा पनि रनिङ्ग/रिटन पास हुनु भएन ??  1 चोटि अवसय सम्जिनुस गुर्खा स्पोर्ट्स ट्रेनिङ्ग सेन्टर बेल्बास मा  !!

आज सम्म जति जाहा जति ट्रेनिङ्ग गर्दा पनि रनिङ्ग/रिटन पास हुनु भएन ?? 1 चोटि अवसय सम्जिनुस गुर्खा स्पोर्ट्स ट्रेनिङ्ग सेन्टर बेल्बास मा !!

1 2 3 8