बिगत १५ बर्ष देखी रुपन्देही मा आफ्नै बग्लै पैचान ग्राउन सफल ट्रैनिङ सेन्टर
गुर्खा स्पेओर्त्स ट्रैनिङ सेन्टर बुटवल १५ बेल्बास शान्ति चोक
१००% सफल हुन आजै सम्पार्क गरौ
फोन : ९८०४४९८७४९ & ९८४७०४४५०९
लिन्कोन ,गुर्खा फित्नेश्,गुर्खा एकदमी गुरु

बिगत १५ बर्ष देखी रुपन्देही मा आफ्नै बग्लै पैचान ग्राउन सफल ट्रैनिङ सेन्टर  गुर्खा स्पेओर्त्स ट्रैनिङ सेन्टर बुटवल १५ बेल्बास शान्ति चोक  १००% सफल हुन आजै सम्पार्क गरौ  फोन : ९८०४४९८७४९ & ९८४७०४४५०९ लिन्कोन ,गुर्खा फित्नेश्,गुर्खा एकदमी गुरु

बिगत १५ बर्ष देखी रुपन्देही मा आफ्नै बग्लै पैचान ग्राउन सफल ट्रैनिङ सेन्टर
गुर्खा स्पेओर्त्स ट्रैनिङ सेन्टर बुटवल १५ बेल्बास शान्ति चोक
१००% सफल हुन आजै सम्पार्क गरौ
फोन : ९८०४४९८७४९ & ९८४७०४४५०९
लिन्कोन ,गुर्खा फित्नेश्,गुर्खा एकदमी गुरु

1 4 5 6 7 8