IMG_8498

रुपन्देहीमै सर्बादिक भर्ती गरन सफल ट्रेनिङ्ग सेन्टर Gurkha Sports Traning Center Butwal 13 Belbas

रुपन्देहीमै सर्बादिक भर्ती गरन सफल ट्रेनिङ्ग सेन्टर
Gurkha Sports Traning Center Butwal 13 Belbas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *