भरतपुर टुर बाट 55 जाना रनिङ्ग कटाउन सफल गुर्खा स्पोर्ट्स ट्रेनिङ्ग सेन्टर बेल्बास 13 बाट सम्मीलित गुल्मी,नवलपरासी ,अर्घाखाँची ,पाल्पा,कपिलवस्तुकोरुपन्देही भाईहरु… !

भरतपुर टुर बाट 55 जाना रनिङ्ग कटाउन सफल गुर्खा स्पोर्ट्स ट्रेनिङ्ग सेन्टर बेल्बास 13 बाट सम्मीलित गुल्मी,नवलपरासी ,अर्घाखाँची ,पाल्पा,कपिलवस्तुकोरुपन्देही भाईहरु… !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *