बिगत १५ बर्ष देखी रुपन्देही मा आफ्नै बग्लै पैचान ग्राउन सफल ट्रैनिङ सेन्टर गुर्खा स्पेओर्त्स ट्रैनिङ सेन्टर बुटवल १५ बेल्बास

बिगत १५ बर्ष देखी रुपन्देही मा आफ्नै बग्लै पैचान ग्राउन सफल ट्रैनिङ सेन्टर गुर्खा स्पेओर्त्स ट्रैनिङ सेन्टर बुटवल १५ बेल्बास

बिगत १५ बर्ष देखी रुपन्देही मा आफ्नै बग्लै पैचान ग्राउन सफल ट्रैनिङ सेन्टर गुर्खा स्पेओर्त्स ट्रैनिङ सेन्टर बुटवल १५ बेल्बास

One comment

  • बिगत १७ बर्ष देखी रुपन्देहीमा आफ्नै बग्लै पैचान भएको र लुम्बिनी अञ्चलमै एउटा पुरानो गुरु बाट संचालित ट्रेनिङ्ग सेन्टर गुर्खा स्पोर्ट्स ट्रैनिङ सेन्टर बुटवल १३ बेल्बास रहेको जानकारी गराउछौ !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *