गुर्खा स्पोर्ट्स ट्रेनिङ्ग सेन्टर बुटवल बेल्बास बाट २०७५ को सुरुवातमै सर्बादिक ३९ जना भर्ती गर्न सफल !

गुर्खा स्पोर्ट्स बेल्बास बाट 2075 साल को सुरुवातको पहिलो 3 महीनामै सर्बादिक 39 जना इन्दियन आर्मीमा भर्ती हुन सफल !

गुर्खा स्पोर्ट्स बेल्बास बाट 2075 साल को सुरुवातको पहिलो 2 महीनामै सर्बादिक 39 जना इन्दियन आर्मीमा भर्ती हुन सफल !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *